Promocje na umowy długookresowe

Najbardziej opłacalna forma uczęszczania na zajęcia.
Sprawdź ile możesz zaoszczędzić.
Umowę podpiszesz w siedzibie AYS  • Umowa roczna 150 PLN/msc - ważna na wszystkie zajęcia (open) oszczędność 900 PLN / rocznie

  • Umowa półroczna 175 PLN/msc - ważna na wszystkie zajęcia (open) oszczędność 360 PLN / półrocznie

  • Umowa kwartalna 185 PLN/mcs - ważna na wszystkie zajęcia (open) oszczędność 150 PLN / kwartalnie

O szczegóły pytaj w recepcji.

*Uwaga za miesiąc uznaje się 30 dni od daty zakupu karnetu
Umowy nie obejmują kursów oraz porannych zajęć zielony mix.

Umowy należy opłacać w siedzibie AYS lub przez stronę www.astanga.pl: zaloguj się, wybierz zakładkę Moje Karnety", znajdź wystawione nieopłacone karnety, „Opłać Teraz”. System wystawia karnety długoterminowe automatycznie. Każdy zaległy karnet należy opłacić oddzielnie.

Możesz wykupić dowolny karnet przez stronę www.astanga.pl, zarejestruj się lub zaloguj, wybierz zakładkę Moje karnety, Kup karnet, wybierz opcję.

Główne zasady dotyczące umów:

1. Umowa zawierana jest na okres 3, 6 lub 12 x 30 dni, zgodnie z deklaracją stron umowy. Po upływie tego okresu umowa wygasa. Należy zawrzeć nową umowę.

2. Członek AYS może bezpłatnie zrezygnować z Umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania pod warunkiem zapłacenia kary umownej w wysokości kwoty jaką stanowi różnica między ceną miesięcznego karnetu Open, a miesięcznym zobowiązaniem Członka AYS z tytułu Umowy. Członek AYS może wówczas uczęszczać na zajęcia w ramach miesięcznego karnetu Open AYS.

3. Umowa może zostać zawieszona na wyznaczony przez Członka okres w czasookresach 30-sto dniowych, przy czym minimalny okres zawieszenia Umowy to 30 dni. Pobierana jest wówczas połowa miesięcznej Opłaty Członkowskiej. Umowa ulega przedłużeniu o czas zawieszenia członkostwa. Zawieszenie umowy zawsze od kolejnego okresu rozliczeniowego. System automatycznie będzie wystawiał karnety pomniejszone przez okres zawieszenia funkcjonujące w systemie jako „opłata dodatkowa”.

4. Członek może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie jej obowiązywania, pod warunkiem zapłacenia jednorazowo kary umownej w wysokości 40 % wartości składek należnych do końca obowiązywania umowy członkowskiej. W zamian za to AYS wystawi Członkowi Voucher na powyższą kwotę, ważny 12 miesięcy od daty wystawienia. Jeśli Członek zdecyduje się w przeciągu 12 miesięcy od wypowiedzenia umowy ponownie podpisać umowę członkowską, Voucher będzie stanowił częściową zapłatę za Opłaty Członkowskie na poczet nowej umowy. W przypadku ponownego podpisania umowy członkowskiej. W zależności od ilości wypowiedzianych miesięcy opłata zostanie pomniejszona o 40% co miesiąc przy podpisaniu nowej umowy.

5. W wyjątkowych przypadkach Członek może przekazać prawa członkowskie innej osobie na zasadzie cesji i w ten sposób przestać być członkiem AYS.
Poleć nas znajomemu i sprawdź ile możesz zaoszczędzić! Szczegóły promocji

Polecamy

Porozumienie szkół jogi
www.porozumieniejogi.pl

bezposrednikow.org
www.bezposrednikow.org

Rival Group
www.rival.pl