Regulamin:

1. Karnety wystawione przez Astanga Yoga Studio liczą się w czasookresach 30 dniowych od dnia zakupu. Wykluczając karnet 60 dniowy.

2. System nie przedłuża karnetu o dni świąteczne, w które szkoła nie jest czynna.

3. Nie ma możliwości przedłużenia ważności lub zawieszenia karnetu - w momencie upływu terminu karnet traci ważność i nie ma możliwości zwrotu kosztów jego nabycia.

4. Termin ważności karnetu można sprawdzić w sekcji "Moje karnety" na stronie panel.astanga.pl. po rejestracji lub zalogowaniu się.

5. Rezerwacji można dokonywać nawet na miesiąc do przodu, odwołać rezerwację należy najpóźniej 24h przed rozpoczęciem zajęć.

6. Liczba możliwych odwołań rezerwacji jest równa liczbie możliwych wejść na zajęcia na zakupionym karnecie.

7. Rezerwacja na zajęcia nie jest obowiązkowa, daje jednak gwarancję miejsca na sali (w pierwszej kolejności na zajęcia wpuszczone zostaną osoby, które dokonały rezerwacji).

8. Nie odwołana na czas rezerwacja jest traktowana jako wykorzystane wejście.

9. System nie nalicza wejść za zajęcia, na które rezerwacja została odwołana najpóźniej 12h przed ich rozpoczęciem.

10. W przypadku zaginięcia lub zgubienia karty AYS koszt wyrobienia kolejnej karty wynosi 35 PLN.

11. Opłata za zgubiony kluczyk do szatni wynosi 35 złotych.

12. Za pozostawione w AYS maty oraz rzeczy w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

13. W trakcie trwania warsztatów Astanga Yoga Studio zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie.

14. Każdy nowy klient decydujący się na zakup karnetu czasowego otrzyma kartę AYS z kodem kreskowym gratis.

15. Uwaga AYS zastrzega sobie prawo do modyfikacji rozkładu zajęć.

*Uwaga za miesiąc uznaje się 30 dni od daty zakupu karnetu ( nie dotyczy karnetu 10 wejść / 60 dni).
Również umowy są w czasookresach 30-dniowych.

Umowy należy opłacać w siedzibie AYS lub przez stronę www.astanga.pl, zaloguj się, wybierz zakładkę Moje Karnety, znajdź wystawione nieopłacone karnety „Opłać Teraz”. Uwaga system wystawia karnety długoterminowe automatycznie. Każdy zaległy karnet należy opłacić oddzielnie.

20% zniżki dla studentów do 26 roku życia obowiązują na *karnety podstawowe
Uwaga - promocje i zniżki nie łączą się.

Główne zasady dotyczące umów:

1. Umowa zawierana jest na okres 3, 6 lub 12 x 30 dni, zgodnie z deklaracją stron umowy. Po upływie tego okresu umowa wygasa. Należy zawrzeć nową umowę.

2. Członek AYS może bezpłatnie zrezygnować z Umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania pod warunkiem zapłacenia kary umownej w wysokości kwoty, jaką stanowi różnica między ceną miesięcznego karnetu Open a miesięcznym zobowiązaniem Członka AYS z tytułu Umowy. Członek AYS może wówczas uczęszczać na zajęcia w ramach miesięcznego karnetu Open AYS.

3. Umowa może zostać zawieszona na wyznaczony przez Członka okres w czasookresach 30-sto dniowych, przy czym minimalny okres zawieszenia Umowy to 30 dni. Pobierana jest wówczas połowa miesięcznej Opłaty Członkowskiej. Umowa ulega przedłużeniu o czas zawieszenia członkostwa. Zawieszenie umowy zawsze od kolejnego okresu rozliczeniowego. System automatycznie będzie wystawiał karnety pomniejszone przez okres zawieszenia funkcjonujące w systemie jako „opłata dodatkowa”.

4. Członek może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie jej obowiązywania, pod warunkiem zapłacenia jednorazowo kary umownej w wysokości 40 % wartości składek należnych do końca obowiązywania umowy członkowskiej. W zamian za to AYS wystawi Członkowi Voucher na powyższą kwotę, ważny 12 miesięcy od daty wystawienia. Jeśli Członek zdecyduje się w przeciągu 12 miesięcy od wypowiedzenia umowy ponownie podpisać umowę członkowską, Voucher będzie stanowił częściową zapłatę za Opłaty Członkowskie na poczet nowej umowy. W przypadku ponownego podpisania umowy członkowskiej. W zależności od ilości wypowiedzianych miesięcy opłata zostanie pomniejszona o 40% co miesiąc przy podpisaniu nowej umowy.

5. W wyjątkowych przypadkach Członek może przekazać prawa członkowskie innej osobie na zasadzie cesji i w ten sposób przestać być członkiem AYS.


Zajęcia indywidualne
Jeśli chcesz popracować bardziej intensywnie z nauczycielem, masz problemy zdrowotne wymagające indywidualnego podejścia albo po prostu nie lubisz ćwiczyć w grupie czy nie odpowiadają Ci standardowe godziny zajęć - możesz poprosić nauczyciela o zajęcia prywatne.
Cena i godziny zajęć do uzgodnienia z nauczycielem. Po więcej informacji, kliknij tutaj.

Poleć nas znajomemu i sprawdź ile możesz zaoszczędzić! Szczegóły promocji

Polecamy

Porozumienie szkół jogi
www.porozumieniejogi.pl

bezposrednikow.org
www.bezposrednikow.org

Rival Group
www.rival.pl