Regulamin:

 • Karnety wystawione przez Astanga Yoga Studio liczą się standardowo w czasokresach 30 dniowych od dnia zakupu. Nie dotyczy karnetów określonych w innych czasokresach.
 • System nie przedłuża karnetu o dni świąteczne, zajęcia odwołane z powodów technicznych, ani dni w których szkoła jest nieczynna.
 • Ważność karnetu nie jest przedłużana, karnety nie podlegają zawieszeniu, przekazaniu lub odrabianiu zajęć - w momencie upływu terminu karnet traci ważność i koszty jego nabycia nie są zwracane.
 • Termin ważności karnetu można sprawdzić w sekcji "Moje karnety" na stronie panel.astanga.pl po rejestracji lub zalogowaniu się.
 •  Rezerwacja na zajęcia nie jest wymagana, z wyjątkiem zajęć aerial jogi i aerial dance.
 • W przypadku zaginięcia lub zgubienia karty AYS koszt wyrobienia kolejnej karty wynosi 5 PLN.
 • Opłata za zgubiony kluczyk do szatni wynosi 35 złotych.
 • Za pozostawione w AYS maty oraz rzeczy w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 • W trakcie trwania warsztatów Astanga Yoga Studio zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie.
 • Każdy nowy klient decydujący się na zakup karnetu czasowego otrzyma bezpłatnie kartę AYS z kodem kreskowym.
 • AYS zastrzega sobie prawo do modyfikacji rozkładu zajęć.

*Uwaga za miesiąc uznaje się 30 dni od daty zakupu karnetu ( nie dotyczy karnetu 10 wejść / 60 dni / 90 dni).
Również umowy są w czasookresach 30-dniowych.

Umowy należy opłacać w siedzibie AYS lub przez stronę www.astanga.pl: zaloguj się -> wybierz zakładkę Moje Karnety -> znajdź wystawione nieopłacone karnety -> „Opłać Teraz”.
Uwaga: system wystawia karnety długoterminowe automatycznie. Każdy zaległy karnet należy opłacić oddzielnie.


20% zniżki dla studentów do 26 roku życia obowiązują na *karnety podstawowe
Uwaga - promocje i zniżki nie łączą się.

Główne zasady dotyczące umów:

1. Umowa zawierana jest na okres 3, 6 lub 12 x 30 dni, zgodnie z deklaracją stron umowy. Po upływie tego okresu umowa wygasa. Należy zawrzeć nową umowę.

2. Członek AYS może bezpłatnie zrezygnować z Umowy w terminie 14 dni od daty jej podpisania pod warunkiem zapłacenia kary umownej w wysokości kwoty, jaką stanowi różnica między ceną miesięcznego karnetu Open a miesięcznym zobowiązaniem Członka AYS z tytułu Umowy. Członek AYS może wówczas uczęszczać na zajęcia w ramach miesięcznego karnetu Open AYS.

3. Umowa może zostać zawieszona na wyznaczony przez Członka okres w czasookresach 30-sto dniowych, przy czym minimalny okres zawieszenia Umowy to 30 dni. Pobierana jest wówczas połowa miesięcznej Opłaty Członkowskiej. Umowa ulega przedłużeniu o czas zawieszenia członkostwa. Zawieszenie umowy zawsze od kolejnego okresu rozliczeniowego. System automatycznie będzie wystawiał karnety pomniejszone przez okres zawieszenia funkcjonujące w systemie jako „opłata dodatkowa”.

4. Członek może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie jej obowiązywania, pod warunkiem zapłacenia jednorazowo kary umownej w wysokości 40 % wartości składek należnych do końca obowiązywania umowy członkowskiej. W zamian za to AYS wystawi Członkowi Voucher na powyższą kwotę, ważny 12 miesięcy od daty wystawienia. Jeśli Członek zdecyduje się w przeciągu 12 miesięcy od wypowiedzenia umowy ponownie podpisać umowę członkowską, Voucher będzie stanowił częściową zapłatę za Opłaty Członkowskie na poczet nowej umowy. W przypadku ponownego podpisania umowy członkowskiej. W zależności od ilości wypowiedzianych miesięcy opłata zostanie pomniejszona o 40% co miesiąc przy podpisaniu nowej umowy.

5. W wyjątkowych przypadkach Członek może przekazać prawa członkowskie innej osobie na zasadzie cesji i w ten sposób przestać być członkiem AYS.


Zajęcia indywidualne
Jeśli chcesz popracować bardziej intensywnie z nauczycielem, masz problemy zdrowotne wymagające indywidualnego podejścia albo po prostu nie lubisz ćwiczyć w grupie czy nie odpowiadają Ci standardowe godziny zajęć - możesz poprosić nauczyciela o zajęcia prywatne.
Cena i godziny zajęć do uzgodnienia z nauczycielem. Po więcej informacji, kliknij tutaj.Poleć nas znajomemu i sprawdź ile możesz zaoszczędzić! Szczegóły promocji

Polecamy

Porozumienie szkół jogi
www.porozumieniejogi.pl

bezposrednikow.org
www.bezposrednikow.org

Rival Group
www.rival.pl