Ocena FMS to metoda diagnostyczna polegająca na znalezieniu najsłabszego ogniwa w organizmie, który osłabia całość. Człowiek jest „całością”, a nie pojedynczym segmentem dlatego jedno słabe „ogniwo” może nie pozwolić na osiągnięcie wyznaczonego celu.

FMS składa się z 7 testów funkcjonalnych które oceniają: gibkość, siłe oraz koordynacje. Po wykonaniu badania przechodzi się do specjalnych ćwiczeń które kształtują „najsłabszą” część naszego ciała. FMS skierowany jest do osób chcących uprawiać sport (biegacze, jogini, piłkarze itp.) jak i dla osób zainteresowanych wzmocnieniem swoich mięśni głębokich służących stabilizacji.

FMS poprzez zastosowanie odpowiednich wzorców ruchowych łatwo identyfikuje ograniczenia funkcjonalne i asymetrię ruchu. Dzięki takiemu narzędziu w łatwy sposób możemy wprowadzić do treningu ćwiczenia, które będą odbudowywały zaburzone funkcje.

W ocenie FMS istnieją 3 zasady:

1 zasada : "Oddziel powodujące ból i dysfunkcyjne wzorce ruchowe tam gdzie jest to możliwe aby mieć perspektywę i hierarchię działania".
Zasada ta odnosi się do potrzeby identyfikacji wzorców powodujących ból, tak aby w pierwszej kolejności skierować działania fizjoterapeutyczne i medyczne na struktury, które są źródłem bólu a następnie podejmować działania korygujące tego wzorca. Jednocześnie zasada ta zwraca uwagę na perspektywę i identyfikację związku skutku i przyczyny źródła bólu w wzorcach dysfunkcyjnych.

2 zasada : "Punktem wyjścia w nauczaniu motorycznym są powtarzalne fundamentalne wzorce ruchowe"
Wszyscy profesjonaliści (trenerzy, fizjoterapeuci, instruktorzy) zajmujący się edukacją i reedukacją ruchową, muszą zaadaptować wspólną filozofię nauczania ruchowego. Tą wspólną filozofią jest baza podstawowych wzorców ruchowych. Fundamentalne wzorce ruchowe możemy ocenić wykorzystując narzędzie jakim jest ocena FMS. Ustalając hierarchię wzorców i identyfkując wzorce dysfunkcyjne, mamy możliwość wyznaczyć te, które należy skorygować.  

3 zasada : "Biomechaniczna i fizjologiczna ocena nie dostarcza kompletnej informacji na temat oceny ryzyka urazu i zrozumienia fundamentalnych wzorców ruchowych".
Aktualna wiedza z zakresu biomechaniki i fizjologii przekracza nasze zrozumienie procesów związanych z kontrolą nerwowo-mięśniową i nauczaniem motorycznym.

Często profesjonaliści zajmujący sie ruchem starają się rozwiązywać problemy układu ruchu treningiem, bez zwracania uwagi na właściwą sekwencję działań. Jednym z najważniejszych działań jest identyfikacja najsłabszych ogniw łańucha kinematycznego. Jeśli przeprowadzona na początku procesu ocena dotyczy tylko elementów biomechanicznych i aspektów fizjologicznych, może ona rzutować na postrzeganie przyczyn dysfunkcji w układzie ruchu. Dlatego tak ważna jest identyfikacja poprawności fundamentalnych wzorców ruchowych.

Pierwsza wizyta FMS (1,15h)     120 PLN
Kolejna wizyta  FMS   (45 min)  100 PLN

Michał Banasiak
dyplomowany fizjoterapeuta z pasji i zamiłowania oraz terapeuta manualny, który specjalizuje się w leczeniu bólu narządu ruchu. Wieloletnie doświadczenia praktyczne uzyskuje w prywatnych gabinetach rehabilitacyjnych oraz na licznych kursach:

  • Techniki energizacji mięśni  
  • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
  • Techniki aktywnego rozluźniania
  • Dysbalans mięśniowo-powięziowy
  • Terapia punktów spustowych
  • Fascial Manipulation
  • Mulligan Concept
  • Nowoczesne metody leczenia stawu kolanowego oraz Fizjoterapia w sporcie
  • Ocena FMS

Zapisy pod numerem 509 767 511509 767 511 oraz e-mailowo perfectmove@wp.pl

Tu znajdziesz więcej informacji na temat Michała Banasiaka - Kliknij!


Poleć nas znajomemu i sprawdź ile możesz zaoszczędzić! Szczegóły promocji

Polecamy

Porozumienie szkół jogi
www.porozumieniejogi.pl

bezposrednikow.org
www.bezposrednikow.org

Rival Group
www.rival.pl